Cross-over

De samenwerking en raakvlakken tussen verschillende clusters en topsectoren.