Materialiteitsmatrix

De ‘materialiteitsmatrix’ geeft de voor de NOM materiële onderwerpen visueel weer.  In de matrix wordt het belang dat externe stakeholders aan deze aspecten hechten afgezet tegen de impact van deze onderwerpen op de organisatie. Zo wordt het relatieve belang voor ieder materieel aspect inzichtelijk.