Niet gouvernementele organisaties (NGOs)

Een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van mensenrechten.