VNO-NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.