GRI Content Index

GRI General Disclosures

GRI General Disclosures
GRI Standard Disclosure Referentie
102-1 Naam van de organisatie Voorpagina jaarverslag
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten Organisatieprofiel - Algemeen - Waardeketen
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
102-4 Aantal landen waarin de onderneming opereert Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
102-5 Juridische vorm of aandeelhouderschap Bijlage 1 - Organisatieprofiel
102-6 Markten waarin de organisatie actief is Bijlage 1 - Organisatieprofiel
102-7 Schaal van de organisatie Organisatieprofiel - Ons Personeel
102-8 Informatie over medewerkers Organisatieprofiel - Ons Personeel
102-9 Leveranciersketen Bijlage 1 - Organisatieprofiel
102-10 Significante veranderingen in de organisatiestructuur of in de leveranciersketen Kerntaken en realisatie in 2017
102-11 Voorzorgsprincipe of -benadering Interne bedrijfsvoering en governance - Risicomanagement
Interne bedrijfsvoering en governance - Risicobeheersstrategie
102-12 Externe initiatieven NOM onderschrijft de ILO en OESO richtlijnen.
102-13 Lidmaatschappen De NOM was in 2017 lid van de volgende brancheverenigingen en/of belangenorganisaties: Eurada, NVP, NDL/HIDC, AWVN/VNO-NCW, Duurzaam Noord, Club diplomatique Frislân, American Chamber of Commerce. Individuele mangementleden zijn betrokken bij de volgende verenigingen of netwerken: Vereeniging van Handelaren, De Verbinding, Ambassadeurs van Groningen, Ecologie en Economie in balans, Nederlandse vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD), Commerciële Club Groningen, VNO-NCW, Rotary Groningen Centrum.
  Strategie  
102-14 Toelichting van hoogste functionaris Verslag van de directie
  Ethiek en integriteit  
102-16 Waarden, normen, principes of gedragsnormen Governance - Integriteit en Ethiek
  Governance  
102-18 Governance structuur Governance - Interne Bedrijfsvoering en Governance
  Stakeholderbetrokkenheid  
102-40 Lijst met stakeholders Toelichting jaarverslag - Onze stakeholders
102-41 Werknemers vallend onder cao 100%
102-42 Identificatie en selectie van stakeholders Toelichting jaarverslag - Onze stakeholders
102-43 Stakeholderbetrokkenheid Toelichting jaarverslag - Onze stakeholders
102-44 Belangrijkste issues stakeholders Toelichting jaarverslag - Onze stakeholders
  Verslaggeving  
102-45 Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid
102-46 Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag Over dit verslag - Materialiteitsanalyse
102-47 Lijst van materiële onderwerpen Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
102-48 Gewijzigde informatie Niet van toepassing
102-49 Veranderingen in de rapportage Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
102-50 Rapportageperiode Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid
102-51 Datum van het meest recente vorige verslag Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid
102-52 Rapportagecyclus Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid
102-53 Contactpunt voor informatie over het jaarverslag Toelichting jaarverslag - Over dit verslag - Contact
102-54 Rapportage in overeenstemming met GRI Standards Toelichting jaarverslag - Over dit verslag
102-55 GRI Content Index GRI Content Index
102-56 Externe verificatie Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid

GRI Specific Disclosures per materieel thema

GRI Specific Disclosures per materieel thema
  Economische groei via investeringen Referentie
103 Management Approach 2016 Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Verslag van de directie
Hoe wij waarde creëren
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Aantal verstrekte financieringen
FDI: Investeringen (in miljoenen)
Kerntaken en realisatie in 2017
  Economische groei via acquisitie  
103 Management Approach 2016 Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Verslag van de directie
Hoe wij waarde creëren
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Aantal gegenereerde leads
Aantal Investor Relations gesprekken
Aantal afgeronde projecten
Kerntaken en realisatie in 2017
  Economische groei via innovatie  
103 Management Approach 2016 Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Verslag van de directie
Hoe wij waarde creëren
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Aantal innotatieprojecten
Aantal ondernemingen 'investor ready'
Kerntaken en realisatie in 2017
  Risicobereidheid  
DMA Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Risico's en beheersmaatregelen
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Gerealiseerde startersfinancieringen vanuit Flinc Kerntaken en realisatie in 2017
  Klantvraag centraal  
DMA Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Hoe wij waarde creëren
Verslag van de directie
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Aantal bedrijven dat een advies heeft gekregen / Aantal behandelde dossiers Kerntaken en realisatie in 2017
  Sociale waarde van onze producten en diensten  
DMA Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Hoe wij waarde creëren
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Aantal bedrijven behouden
Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen
Aantal behouden arbeidsplaatsen
Kerntaken en realisatie in 2017
  Inclusieve financiering  
DMA Disclosure on management approach Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Hoe wij waarde creëren
Verslag van de directie
Kerntaken en realisatie in 2017
Eigen indicator Aantal gefinancierde ondernemingen
Kerntaken en realisatie in 2017