403-verklaring

Inzake alle 100% geconsolideerde deelnemingen is een 403-verklaring afgegeven.