Claims

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.