Optierechten

Bij een aantal participaties heeft de NOM aan medeaandeelhouders het recht van aankoop op de door de NOM gehouden aandelen verleend (call optie). Tevens heeft de NOM in sommige gevallen het recht bedongen haar aandelen aan medeaandeelhouders te kunnen verkopen (put optie). Het totaalbedrag van deze opties bedraagt ca. € 3,1 miljoen (2016: € 3,3 miljoen). De NOM heeft in 2017 geen verplichtingen bij verkoop van aandelen (2016: geen verplichtingen).