Liquiditeitsontwikkeling

De liquiditeitspositie van de NOM is in 2017 afgenomen. Dit komt met name door toegezegde dividenduitkeringen aan de aandeelhouders, waarvan in 2017 het laatste deel van €12 miljoen is uitgekeerd. Hiertegenover staat een positieve kasstroom door met name opbrengsten op verkopen van participaties en ontvangen dividenden.