Resultaatontwikkeling

De renteopbrengsten, dividenden, opbrengsten op participaties en overige resultaten op participaties van NOM Finance hebben geleid tot een positief resultaat voor het boekjaar 2017. Het resultaat van NOM FDI en BD is conform 2016 ook in 2017 nihil. Dit nihil resultaat wordt behaald door de overeengekomen additionele financiering die als verliescompensatie wordt ingezet.

De weergegeven tendens weerspiegelt het karakter van de NOM, dat gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid van de ontvangst van dividenden en de opbrengst door verkopen van participaties. Gegeven het type bedrijven waarin NOM investeert, laat het rendement op investeringen zich vaak pas na een aantal jaren zien. Onze prestaties zijn hierdoor beter zichtbaar vanuit meerjarig perspectief.