Vermogensontwikkeling

Om risicodragend kapitaal te kunnen verstrekken is door de aandeelhouders kapitaal ingebracht. De aandeelhouders stellen als eis aan dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand blijft. Dat wil zeggen dat de NOM na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat tenminste gelijk is aan het inflatiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd met de inflatiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen.

De 5-jaarsperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met december 2020. Het vermogen was bij aanvang in 2016 € 52,8 miljoen en is ultimo 2017 met € 6,2 miljoen gestegen tot € 59,0 miljoen. Door de positieve resultaten in 2016 en 2017 is het vermogen van de NOM ultimo 2017 wederom groter dan het doelvermogen (€ 38,8 miljoen), waarmee aan de doelstelling van de aandeelhouders wordt voldaan.