Resultaten in 2017

De ingeslagen weg heeft haar eerste vruchten afgeworpen. Het aantal leads en financieringen is in 2017 toegenomen. Ultimo 2017 hebben we in totaal € 16,1 miljoen geïnvesteerd in 78 bedrijven vanuit de NOM-fondsen en de fondsen in beheer. NOM Foreign Direct Investment heeft eveneens haar doelen bereikt met € 121,7 miljoen aan investeringen en 256 nieuwe arbeidsplaatsen. NOM Business Development heeft de innovatie in Noord-Nederland een impuls kunnen geven met € 15,5 miljoen aan gefinancierde projecten en daarmee de creatie van 10 nieuwe banen en een aanmerkelijke versteviging van de positie van de betrokken bedrijven in hun markten. De NOM zelf sloot het jaar af met een winst van 6,2 miljoen. De winst is met name te verklaren door verkopen van participaties en dividendontvangsten. Het balanstotaal: daalde ca. 8 miljoen t.o.v. 2016. Dit laat zich met name verklaren door verkopen van een aantal grote participaties en de volledige aflossing van een aantal grote leningen. Daarnaast zijn de liquide middelen iets gedaald t.o.v. 2016. Dit komt voornamelijk door dividenduitkeringen aan de Aandeelhouders.