Werken aan maatschappelijke impact

Via financiering, het aantrekken van (buitenlandse) investeringen en het faciliteren van innovatie, dragen we bij aan economische groei en, hieraan gekoppeld, de creatie en het behoud van banen. Veel van onze projecten hebben echter een bredere maatschappelijke impact. Circulaire bedrijfsmodellen bijvoorbeeld, zien wij duidelijk aan populariteit toenemen. Wij sturen hier niet bewust op in onze investeringskeuzes, maar zien dat het MKB dat bij ons terecht komt vaak aan innovaties werkt die een maatschappelijke uitdaging adresseren. Vraagstukken rondom grote maatschappelijke domeinen als water, zorg en biobased chemie zijn hier voorbeelden van.

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in Detact Diagnostics, een bedrijf dat een baanbrekende methode ontwikkelde die snel de aanwezigheid van ongewenste bacteriën aantoont. Bacteriële infecties vormen wereldwijd een toenemend probleem. De technologie is niet alleen toepasbaar in de medische wereld, maar ook in bijvoorbeeld de cosmetica- of voedingsmiddelenindustrie. Dankzij de snelle ontwikkeling van het bedrijf verstrekten we in 2017 opnieuw financiering en werden wij aandeelhouder.

Ook Web-IQ, een Gronings IT-bedrijf dat geavanceerd ‘big data’ speurwerk verricht op internet is een goed voorbeeld. Zij ontwikkelt technieken voor detectie in het darkweb, het ‘duistere’ deel van het internet, waar illegale handel in wapens, drugs en kinderporno plaatsvindt. Deze technieken zijn een belangrijk hulpmiddel voor politie en justitie. Zij krijgen hier weinig vat op, omdat nog veel handmatig moet worden gezocht. Web-IQ ontving voor deze innovatie de Mr. Gonsalvesprijs, uitgereikt door Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Een andere ontwikkeling, waarin wij als NOM onze rol nog vorm moeten geven, is blockchain. We zien de mogelijke toepassingen en bedrijfsmodellen. Daarom hebben we een werkgroep opgericht en zijn we betrokken bij de online community Dutch Blockchain Coalition. Onze toegevoegde waarde zit van nature meer in het netwerk, het verbinden van initiatieven van starters aan grotere partijen. Afgelopen jaar hebben we samen met partners de Dutch Blockchain Hackathon georganiseerd. 400 coders/blockchain experts werkten mogelijke toepassingen van de technologie uit op gebieden als energie, identiteit, pensioenen, overheid en handel. Blockchain biedt veel kansen. De potentiële impact is enorm.